Publikacje

Review paper BIIM 2017

In this brief document we decided to combine issues of interests to donors and implementers community as well as civic activists in Belarus. One of such issues mentioned during BIIM follow up meetings in 2016 by Belarusian partners was growing numbers of GONGOs. Also one of the ideas put forward during Vilnius 2016 BIIM was that CSOs should fulfil the function of a watchdog, monitoring and following the implementation of the projects in the country that the institutions and GONGOs are implementing. Hence we decided to analyse situation in the GONGO sector. Besides that the Vilnius BIIM participants identified signs of the government willingness to engage with civil society organizations and think-tanks. Therefore we proposed to look on how civil society and GONGOs are present in public speeches. The aim of the review paper was also to assess public sector delivery capability and civil society ability to hold government to account.

Continue reading

Obrona praw człowieka na Białorusi. Kompendium wiedzy dla dziennikarzy

W przewodniku w zwięzły sposób przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące praw człowieka i działalności w ich obronie, które mogą być przydatne dla dziennikarzy zajmujących się tą tematyką. Można tu znaleźć terminologię związaną z prawami człowieka, informację o międzynarodowych mechanizmach obrony praw człowieka, które obowiązują również Białoruś; jest też umieszczony opis działalności różnych organizacji obrońców praw człowieka, które mogą być pomocne w konkretnych przypadkach łamania praw człowieka. Continue reading

Nowa publikacja: „Pэдагаванне — падручнік для журналістаў мясцовых СМІ”

Książka „Pэдагаванне — падручнік для журналістаў мясцовых СМІ” powstała dzięki wysiłkowi trzynastu autorów z Białorusi i z Polski. W swoich tekstach zawarli oni bogactwo własnych doświadczeń zawodowych z pracy zarówno w mediach lokalnych, jak ogólnokrajowych, w tradycyjnych gazetach i serwisach internetowych.
Continue reading