Stowarzyszenie
zespół
zarząd
Dokumenty
publikacje

stowarzyszenie

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne to niezależna organizacja pozarządowa działająca od 2001 roku.

Początkowo główną ideą Stowarzyszenia była kontynuacja, działającego od 1994 roku białoruskiego programu Fundacji “Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” (IDEE). W kolejnych latach zakres i zasięg terytorialny działań naszego Stowarzyszenia rozszerzył się, obejmując kwestie związane ze środowiskami obywatelskimi i wolnością mediów także w innych krajach byłego ZSRR.

Od 20 lat wspieramy środowiska obywatelskie w krajach postsowieckich we wprowadzaniu demokratycznych zmian poprzez:

- wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych,

- wspieranie społecznej aktywności obywateli,

- działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji,

- wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

Pracujemy w Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Rosji, Kirgistanie i Tadżykistanie. Nasze działania adresujemy do wybranych środowisk w tych krajach. Dzięki wiedzy eksperckiej i wieloletniemu doświadczeniu, dostosowujemy realizowane programy do potrzeb lokalnych i problemów danego regionu. Większość projektów prowadzimy w ścisłej współpracy z miejscowymi partnerami – organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, mediami lub instytucjami.

Zespół

Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści, będący równocześnie pasjonatami Europy Wschodniej. Obecnie pracujemy w składzie:

Magda Dębkowska
prezeska, menedżerka projektów
e-mail: mdebkowska@eedc.org.pl
tel. +48 797 703 035

Paweł Kazanecki
menedżer projektów
e-mail: pkazanecki@eedc.org.pl
tel: +48 608 506 142

Izabela Nogawica
koordynatorka, projekty medialne
e-mail: inogawica@eedc.org.pl
tel. +48 797 703 039

Magdalena Przeor
koordynatorka, projekty dla ngo
e-mail: mprzeor@eedc.org.pl
tel. +48 510 168 111

Magda Pytlakowska-Wasielewska
koordynatorka, projekty dla ngo
e-mail: mpytlakowska@eedc.org.pl
+48 500 625 454

Mariola Królikowska
księgowa
e-mail: mkrolikowska@eedc.org.pl
tel. +48 797 703 037

zarząd

W zarządzie Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne zasiadają:

Magda Dębkowska
- Prezeska Zarządu

Piotr Marciniak - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Naimska - Członkini Zarządu

Paweł Kazanecki - Członek Zarządu

Jacek Kluczkowski - Członek Zarządu

dokumenty

STATUT

SPRAWOZDANIA

publikacje

PUBLIKACJE

WIDEO