Niezależne media przeciwko przemocy w wojsku

Niezależne media białoruskie wywarły skuteczną presję na władzy domagając się szczegółowego zbadania okoliczności śmierci żołnierza służby zasadniczej.  

Młodego wojskowego znaleziono powieszonego na terenie jednostki w Pieczy (obwód miński) ze związanymi nogami i koszulką na głowie.

Dzięki naświetleniu sprawy przez niezależne środki masowej informacji historia ta zyskała szeroki rozgłos i wywołała falę społecznej krytyki. Obywatele skierowali ponad 11 tysięcy listów z żądaniem dymisji Ministra Obrony Białorusi.  Presja opinii publicznej zmusiła także władze, początkowo obstające przy wersji samobójstwa, do wszczęcia oficjalnego dochodzenia w tej sprawie.   

Obrońcy praw człowieka od dawna apelują do białoruskich władz o zajęcie się problemem fali w wojsku oraz konstytucyjnym zagwarantowaniem możliwości odbywania służby zastępczej. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizacji obrony praw człowieka „Wiesna” www.spring96.org współpracującej ze Stowarzyszeniem w ramach inicjatywy «Zaangażowanie społeczne».

Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli białoruskich NGO-sów

W dniach 21-28 maja 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną w Polsce dla 10 przedstawicieli białoruskich organizacji pozarządowych. Strona białoruska chciała zapoznać się z polskim doświadczeniem w zakresie dialogu NGO-sów z władzami oraz włączania mieszkańców we wspólne działania dla dobra publicznego. Continue reading

Спробы рэформаў і палітыка дзяржавы ў дачыненні грамадзянскага сектару, 2016-2017

In this brief document we decided to combine issues of interests to donors and implementers community as well as civic activists in Belarus. One of such issues is growing number of GONGOs. Hence we decided to analyse situation in the GONGO sector. We look on how civil society and GONGOs are present in public speeches. The aim of the review paper is also to assess public sector delivery capability and civil society ability to hold government to account. Continue reading

Review paper BIIM 2017

In this brief document we decided to combine issues of interests to donors and implementers community as well as civic activists in Belarus. One of such issues is growing number of GONGOs. Hence we decided to analyse situation in the GONGO sector. We look on how civil society and GONGOs are present in public speeches. The aim of the review paper is also to assess public sector delivery capability and civil society ability to hold government to account. Continue reading