Inspiracje dla Twojej organizacji pozarządowej/Вдохновение для Твоей неправительственной организации

Jak pracować z wolontariuszami, w jaki sposób badać społeczności lokalne,   co daje współpraca organizacji i współdziałanie liderów – to tylko niektóre z zagadnień, o których opowiadają eksperci i praktycy.

Czytaj dalej Inspiracje dla Twojej organizacji pozarządowej/Вдохновение для Твоей неправительственной организации

Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014

Celem projektu “Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-om standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Czytaj dalej Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014