Polskie doświadczenia dla dziennikarzy z północnej Mołdawii

W czerwcu 2012 roku ruszył nowy projekt naszego Stowarzyszenia pt. „Polskie doświadczenia dla dziennikarzy z północnej Mołdawii”.

Celem projektu jest wspieranie wolności słowa w Mołdawii poprzez wspieranie wydawców mediów lokalnych sprywatyzowanych oraz państwowych z wykorzystaniem polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie procesu prywatyzacji mediów oraz podnoszeniu konkurencyjności już niezależnych.

W szczególności chodzi o:

1. przekazanie wiedzy z zakresu:

  • zarządzania niezależnymi mediami,
  • wykorzystania nowych technologii medialnych,
  • prezentacji w mediach tematów ważnych dla społeczności lokalnej, znajomość z przykładami skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w mediach lokalnych, demonstracja przykładów dostępności czytelników do mediów lokalnych.

2. przekazanie polskich i ukraińskich doświadczeń w prywatyzacji rynku prasy, w tym prezentacja przykładów efektywnego funkcjonowania polskich mediów, analiza kluczowych czynników sukcesu w niezależnych mediach lokalnych

W Mołdawii ważny dla rynku mediów proces prywatyzacji wkracza w decydującą fazę. Stwarza on dla mediów nowe możliwości, ale też poważne wyzwania: zwiększenie konkurencji, konieczność budowania pozycji na wolnym rynku, a przede wszystkim zmian nawyków zarządzania wśród wydawców/redaktorów. Informacja lokalna, jako wartościowy produkt może być dochodowym towarem budując jednocześnie więzi społeczności lokalnej. Jednak do stworzenia takiego produktu potrzebna jest wiedza, której w Mołdawii brak.

Projekt przewiduje 2 seminaria dla redaktorów:

  1. “Gazeta lokalna jako produkt na rynku”, 20 ucz., 1-3 os. z jednej redakcji
  2. “Gazeta w Internecie – oddzielny produkt medialny”, jw.

Seminaria będą prowadzić polscy trenerzy i eksperci z dużym doświadczeniem oraz praktyką pracy w polskich mediach lokalnych. Trzecim spotkaniem w ramach tego projektu będzie okrągły stół “Wyzwania i perspektywy mediów w procesie prywatyzacji” z udziałem polskich i ukraińskich ekspertów medialnych i redaktorów.

Grupą docelową projektu są redaktorzy i wydawcy gazet z północnej Mołdawii. Partnerami SWCD przy realizacji tego projektu: Związek Niezależnej Prasy (API), Centrum Niezależnego Dziennikarstwa (IJC) oraz Stowarzyszenie Moştenitorii.

Projekt łączy w sobie doświadczenia polskie i ukraińskie w zakresie prywatyzacji rynku prasy i praktyki funkcjonowania mediów lokalnych. Są to doświadczenia bardzo różniące się od siebie, ale dla przedstawicieli prasy mołdawskiej na danym etapie jej rozwoju pokazanie i zestawienie właśnie tak różnych doświadczeń będzie najkorzystniejsze i nowe.

Wiedza o tym, jak różnie rozwinął się rynek niezależnych mediów lokalnych w innych krajach regionu jest słaba. Udział polskich ekspertów – dziennikarzy i redaktorów aktywnych na polskim rynku prasy lokalnej pozwoli na dzielenie się najnowszymi rozwiązaniami problemów, przed którymi stoi prasa drukowana na całym świecie – przetrwanie w dobie Internetu i wypracowanie korzystnych form współistnienia gazety w obydwu formach.

W części szkoleniowej projekt może być multiplikowany na cały kraj. Partnerzy mołdawscy wyrazili takie zainteresowanie i gotowość rozwijania współpracy w tym kierunku. Zaś komponent dotyczący prywatyzacji ma z dzisiejszej perspektywy najmniejszą szansę bycia multiplikowany ze względu na bardzo bliski termin ustawowy zakończenia procesów przekształcania mediów państwowych w prywatne.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji, finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

banner sf

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
  • Seminarium „Gazeta lokalna jako produkt na rynku” - 19-21 lipca 2012 r. w Bielcach Stowarzyszenie zrealizowało seminarium pt. „Gazeta lokalna jako produkt na rynku” w ramach projektu “Polskie doświadczenia dla dziennikarzy z Północnej Mołdawii”. Celem projektu jest promowanie wolności słowa w Mołdawii poprzez wspieranie wydawców mediów lokalnych: już sprywatyzowanych – w podnoszeniu konkurencyjności oraz państwowych w podejmowaniu decyzji o prywatyzacji i przekształcaniu w […]
  • Seminarium „Gazeta w internecie – oddzielny produkt medialny” - 13-15 września 2012 r. w Bielcach odbyło się seminarium pt. „Gazeta w internecie – oddzielny produkt medialny” w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia “Polskie doświadczenia dla dziennikarzy z Północnej Mołdawii”. Celem projektu jest wspieranie wolności słowa w Mołdawii poprzez wspieranie wydawców mediów lokalnych – już sprywatyzowanych w podnoszeniu konkurencyjności, oraz państwowych w podejmowaniu decyzji o prywatyzacji […]
  • Okrągły stół „Wyzwania i perspektywy mediów w procesie prywatyzacji” - 20 października 2012 r. w Bielcach (Mołdawia) odbył się okrągły stół pt. “Wyzwania i perspektywy mediów w procesie prywatyzacji”, realizowany w ramach projektu “Polskie doświadczenia dla dziennikarzy z Północnej Mołdawii”. W okrągłym stole wzięło udział 35 uczestników: dziennikarzy, redaktorów i wydawców z gazet lokalnych oraz przedstawicieli władz samorządowych z takich miast Północnej Mołdawii jak Bielce, […]