Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej, 2011

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

W marcu 2011 roku rozpoczęliśmy w Kirgistanie nowy projekt „Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej”.

Czytaj dalej Zwiększenie dostępności do wody pitnej w rejonach wiejskich kirgiskiej części Kotliny Fergańskiej, 2011

Program medialny

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie przykłada ogromną wagę do działań, których adresatami są media lokalne. U podstaw realizacji programu medialnego Stowarzyszenia leży przekonanie o roli prasy lokalnej jako jednego z istotnych narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Gazeta to zarówno płaszczyzna integracji lokalnych inicjatyw, jak również instrument wpływu na władze lokalne. Czytaj dalej Program medialny