Kontakt

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
ul. Tamka 34/14, 00-355 Warszawa

Nasz Zespół

Justyna Afek
Koordynator biura (poniedziałek-środa-piątek)
Tel.: +48 797 703 036
e-mail: jafek@eedc.org.pl