Kontakt

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
ul. Tamka 34/14 
00-355 Warszawa

e-mail: sekretariat@eedc.org.pl


UWAGA!
n
owy adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
skr. pocztowa 25
00-976 Warszawa 13