Monitoring obywatelski i rzecznictwo: wspólna praktyka lokalnych organizacji pozarządowych i mediów w Ukrainie

Celem projektu było zwiększenie roli lokalnych NGO i niezależnej prasy w budowaniu kultury dobrego rządzenia na poziomie lokalnym w Ukrainie poprzez rzetelne nadzorowanie prac władz lokalnych oraz inicjatywy z zakresu rzecznictwa interesów społeczności lokalnych. Czytaj dalej Monitoring obywatelski i rzecznictwo: wspólna praktyka lokalnych organizacji pozarządowych i mediów w Ukrainie

Jak wprowadzać zmiany w społecznościach lokalnych?, Warszawa 2012

Publikacja jest zbiorem dobrych praktyk – udanych niewielkich inicjatyw, zrealizowanych w ukraińskich społecznościach lokalnych w ostatnich latach. Została ona przygotowana na podstawie rekomendacji organizatorów konkursów małych grantów, w ramach których zrealizowano opisane projekty: Stowarzyszenia, Młodzieżowej organizacji “Nowa Generacja”, sieci “Inicjatywy Obywatelskie Ukrainy”, Winnickiego Obwodowego Komitetu Młodzieżowych Organizacji, Odeskiej Obwodowej Organizacji “Komitet Wyborców Ukrainy” i Bakczysarajskiego Centrum Rozwoju Regionalnego “Top Kaya”. Czytaj dalej Jak wprowadzać zmiany w społecznościach lokalnych?, Warszawa 2012

Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej, Warszawa 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Stowarzyszenia: “Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej”. Publikacja została przygotowana w ramach komponentu edukacji globalnej projektu „Zwiększenie dostępności do wody pitnej na terenie Kotliny Fergańskiej poprzez techniczne i instytucjonalne wsparcie lokalnych organizacji użytkowników wody (Kirgistan, obwód oszski, Tadżykistan, obwód sogdyjski)”. Czytaj dalej Gdzie jest ta woda? Dostęp do wody w kontekście problematyki rozwojowej regionu Azji Centralnej, Warszawa 2012

Представительство общественных интересов: Поcобие в действии

Эта книга для людей, которые считают себя гражданскими активиста- ми и хотели бы более успешно представлять общественные интересы, озвучивать острые проблемы и предлагать варианты их решения. Czytaj dalej Представительство общественных интересов: Поcобие в действии

Прадстаўніцтва грамадскіх інтарэсаў: Дапаможніку дзеянні

Гэта кніга для людзей, якія лічаць сябе грамадзянскімі актывістамі і хацелі б больш паспяхова прадстаўляць грамадскія інтарэсы, агучваць вострыя праблемы і прапаноўваць варыянты іх рашэння. Czytaj dalej Прадстаўніцтва грамадскіх інтарэсаў: Дапаможніку дзеянні

BARC info plus

Białoruskie Stowarzyszenie Centrów Zasobowych BARC przedstawia elektroniczną bazę informacyjną o białoruskich inicjatywach obywatelskich BARCInfo®. Czym jest BARCInfo®?
BARCInfo® jest produktem informatycznym, który w dostępnej interaktywnej formie dostarcza wiadomości na temat organizacji pozarządowych, mediów, partii politycznych, związków zawodowych i grup inicjatywnych. BARCInfo® – to także stabilna ogólnokrajowa sieć gromadzenia informacji. Czytaj dalej BARC info plus