Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie „Wzmocnienie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii”

Projekt jest finansowany ze środków National Endowment for Democracy. ned

Czas realizacji projektu: 01.10.2013-31.08.2014 r.

Projekt ma charakter transgraniczny i jest realizowany we współpracy z mołdawską organizacją Moştenitorii z Bielc.

Czytaj dalej „Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie „Wzmocnienie profesjonalizmu trzeciego sektora w Mołdawii””

Jak polskie i ukraińskie NGO-sy wzmacniają potencjał trzeciego sektora w Mołdawii

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

Celem projektu „Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-som standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Czytaj dalej „Jak polskie i ukraińskie NGO-sy wzmacniają potencjał trzeciego sektora w Mołdawii”

Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora przez przekazanie doświadczenia organizacji pozarządowych Polski i Ukrainy

Celem projektu, zaplanowanego na lata 2012/2013, jest przekazanie mołdawskim organizacjom pozarządowym standardów dobrego zarządzania w realizacji inicjatyw lokalnych przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Czytaj dalej „Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora przez przekazanie doświadczenia organizacji pozarządowych Polski i Ukrainy”