Wspólne warsztaty dla przedstawicieli mass mediów z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy

W dniach 7-8 czerwca 2014 r. we Lwowie w ramach projektu odbyły się wspólne warsztaty dla przedstawicieli środków masowego przekazu z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy ze sposobów prezentowania w prasie rozwiązań problemów społecznych i form działalności NGO-sów.

Czytaj dalej „Wspólne warsztaty dla przedstawicieli mass mediów z północnej Mołdawii i zachodniej Ukrainy”

Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014

Celem projektu „Wzmocnienie potencjału mołdawskiego trzeciego sektora poprzez wymianę doświadczeń między wiodącymi organizacjami pozarządowymi z Ukrainy i Polski” jest przekazanie mołdawskim NGO-om standardów kierowania lokalnymi inicjatywami w oparciu o doświadczenia i metodykę działań polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych. Czytaj dalej „Projekt wzmocnienia potencjału NGO-sów w Mołdawii, październik 2013-sierpień 2014”