Standardy współczesnego dziennikarstwa – praktyczne rady dla gazet rejonowych, Mikołajów, 13-14 października, 2016

 „Po to, aby przetrwać i dokonać jakościowych zmian, gazety papierowe muszą dokonać zasadniczych zmian w odniesieniu do formatu, zasięgu, dystrybucji i częstotliwości wydań. Jednak nie ma alternatywy dla profesjonalnej redakcji; profesji dziennikarza nic nie zagraża.” Czytaj dalej „Standardy współczesnego dziennikarstwa – praktyczne rady dla gazet rejonowych, Mikołajów, 13-14 października, 2016”

Reforma drukowanych gazet komunalnych: problemy, ryzyka, możliwości.

Od 1 stycznia 2016 roku trwa proces przekształcania gazet komunalnych w nowe, niezależne podmioty na rynku mediów lokalnych. Ponad połowa istniejących redakcji zgłosiła chęć przekształcenia w pierwszym etapie reformy, która zakończy się  w tym roku.  Pozostałe mogą to zrobić w drugim etapie reformy, przewidzianym na lata 2017-2018.
Czytaj dalej „Reforma drukowanych gazet komunalnych: problemy, ryzyka, możliwości.”