Biblioteka

Stowarzyszenie przez lata gromadziło publikacje o tematyce białoruskiej – od etnografii i historii Białorusi począwszy, przez literaturę piękną i sztukę, na publikacjach z dziedziny politologii i publicystyki kończąc. Zgromadziliśmy obszerny zbiór materiałów dotyczących trzeciego sektora na Białorusi i Ukrainie, a także ponad 80 tytułów czasopism białoruskich, głównie z lat 1998-2002, wśród nich roczniki najważniejszych czasopism literackich i kulturalno-społecznych. Powstał skatalogowany wykaz biuletynów z tego samego okresu.

Obecnie biblioteka Stowarzyszenia została przeniesiona do Białegostoku; katalog książek wraz z opisami jest dostępny na stronie Białoruskiej Biblioteki Internetowej Kamunikat.orghttp://www.kamunikat.org/kataloheedc.html.

 

POLECAMY:

Białorusko – rosyjska integracja

1_3Jest to niewątpliwie najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne zagadnienie w sytuacji społeczno-politycznej Białorusi. Książka pod redakcją Valerki Bułhakowa jest pierwszą naukową analizą wszystkich aspektów współistnienia Rosji i Białorusi na mapie byłego ZSRR oraz ich dążenia do integracji; zawiera też próbę szerszej refleksji nad możliwymi konsekwencjami różnych scenariuszy wydarzeń, obiektywnie prezentuje wszystkich uczestników procesu integracji, ocenia stopień jego zaawansowania w różnych dziedzinach, przywołując szczegółowe dane statystyczne. Książka wydana w jęz. białoruskim i angielskim.

 

Białoruski system polityczny i wybory prezydenckie w 2001

1_4Książka o wyborach prezydenckich w Republice Białoruś w 2001 roku, które wywołały wielkie napięcie i poruszenie w masach białoruskich. Podczas wielu miesięcy wypowiadano różne oceny na temat ich wyników. W pewnym momencie wydawało się nawet, że 9 września 2001 roku będziemy świadkami śmiertelnego pojedynku dwóch najważniejszych w kraju sił — władzy i opozycji. Na duże znaczenie tej daty zgodnie zwracali uwagę obaj kandydaci (książka w języku białoruskim i angielskim).

 

Wybory samorządowe w najnowszej historii politycznej Białorusi

1_1Wybory lokalne 2003, jak każde wydarzenie w życiu politycznym kraju, mają tak krótkoterminowe, jak i średnio- oraz długoterminowe konsekwencje. Dają one dobre wyobrażenie o aktualnej scenie politycznej w kraju, o kapitałach politycznych głównych postaci tej sceny i poziomie zaufania społecznego do nich… Najnowsza książka pod redakcją Valerki Bułhakowa to obszerny zbiór tekstów, analizujących sytuację społeczno-polityczną na Białorusi po niedawnych wyborach do władz lokalnych. Książka dostępna w jęz. białoruskim i angielskim…