Trzeci sektor na Ukrainie

Szkoła aktywności lokalnej w południowej Ukrainie

Projekt „Szkoła aktywności lokalnej w Południowej Ukrainie”, realizowany w partnerstwie z Młodzieżową Organizacją „Nowa Generacja” (Chersoń, Ukraina), stanowi kontynuację wcześniejszych działań Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju NGO i demokracji lokalnej w Południowej Ukrainie.

Continue reading

Wsparcie NGO-sów w społecznościach lokalnych Ukrainy

W okresie od lipca 2011 do kwietnia 2012 Stowarzyszenie będzie realizować projekt „Zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych południowej Ukrainy”, którego celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw społecznych na południu Ukrainy. Continue reading

Koalicja gazet lokalnych i NGO na rzecz monitorowania działań władz

Celem projektu “Przygotowanie koalicji NGO i gazet lokalnych z wybranych obwodów centralnej i południowej Ukrainy do monitorowania działań władz lokalnych oraz rzecznictwa interesów” było zwiększenie roli lokalnych NGO i niezależnej prasy w budowaniu kultury dobrego rządzenia na poziomie lokalnym w Ukrainie poprzez rzetelne nadzorowanie prac władz lokalnych oraz inicjatywy z zakresu rzecznictwa interesów społeczności lokalnych. Continue reading