Niezależne media na Ukrainie

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie przykłada ogromną wagę do działań, których adresatami są media lokalne. U podstaw realizacji programu medialnego Stowarzyszenia leży przekonanie o roli prasy lokalnej jako jednego z istotnych narzędzi budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Gazeta to zarówno płaszczyzna integracji lokalnych inicjatyw, jak również instrument wpływu na władze lokalne.

Stąd w projektach prasowych Stowarzyszenie zwraca uwagę na treść gazety i na jej lokalność tj. na to by informacja w niej zawarta dotyczyła miejscowego czytelnika, tematów dla niego aktualnych i bliskich, a nie wydarzeń ogólnokrajowych.

Niezależność gazety opiera się przede wszystkim na jej ekonomicznej samowystarczalności. Dlatego ważne jest dążenie wydawców do realizacji interesów ekonomicznych gazety, bez uzależniania się od władzy, partii politycznej czy sfery biznesu.

Funkcjonowanie niezależnej gazety musi opierać się na własnych dochodach, pochodzące ze sprzedaży i reklam. Wszelkie inne dochody uzależniają ją albo od tendencji politycznych albo od interesów finansowych.

Po sukcesie projektów realizowanych na terenie Białorusi, program medialny został rozszerzony o działania na rzecz lokalnych gazet na Ukrainie (od 2002 r.) oraz w regionie Azji Centralnej (od 2004 r.). W roku 2007 udało się rozpocząć działania w Mołdawii. Są one obecnie kontynuowane.

Pokaż/ukryj

Lokalne media publiczne i prywatne obwodu mikołajowskiego na rzecz wiarygodnej informacji

Ukraina przechodzi trudny okres początku dawno oczekiwanych reform. Brak wiarygodnej informacji o tym, na czym te reformy mają polegać, jakie przyniosą zmiany i jak postępuje proces ich planowania i implementacji może bardzo szybko doprowadzić do pojawienia się nieufności, zniechęcenia i rozczarowania. Dodatkowym wyzwaniem, z którym Ukraina musi sobie poradzić jest konflikt na Wschodniej granicy i towarzysząca mu wojna informacyjna. Continue reading

Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów

Termin realizacji: luty-grudzień 2014

Projekt miał na celu wsparcie dziennikarzy i redaktorów z Ukrainy jako przedstawicieli niezależnych mediów. W ramach projektu zostały przeprowadzone działania skierowane na podniesienie poziomu wiedzy dziennikarzy na temat monitorowania wyborów, przekazu informacji w trakcie i po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Continue reading

Podsumowanie projektu “Trzy kroki – wsparcie niezależnych gazet lokalnych na Ukrainie”

Termin realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2013

Projekt był finansowany ze środków National Endowment for Democracy.  

 

 

Projekt był kontynuacją działań Stowarzyszenia prowadzonych od 2009 roku, które promują niezależne media w południowej Ukrainie. Miał na celu zapoznanie redakcji niezależnych gazet lokalnych z Ukrainy z najnowszymi trendami rozwoju w prasie światowej, jak również przekazanie nowych umiejętności, niezbędnych w radzeniu sobie z wyzwaniami współczesnego rynku medialnego.

Continue reading