Działalność na Białorusi

Stowarzyszenie od początku swej działalności prowadzi projekty społeczne na Białorusi i, mimo niesprzyjającej polityki władz państwa, udaje się podtrzymywać kontakty z organizacjami oraz inicjatywami społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi.

Poza działaniami w sferze rzeczniczej, główne kierunki działań Stowarzyszenia na Białorusi stanowią wsparcie niezależnych mediów, w tym lokalnych i ogólnokrajowych gazet i czasopism oraz portali informacyjnych. Prócz tradycyjnych form wsparcia, oferowaliśmy również możliwość dofinansowania udziału białoruskich dziennikarzy w międzynarodowych spotkaniach o tematyce medialnej, a także szkolenia i konsultacje podwyższające kwalifikacje współpracowników redakcji, kształcenie na potrzeby białoruskich mediów nowych dziennikarskich kadr.

Ponadto Stowarzyszenie stale angażuje się we współpracę z organizacjami obrony praw człowieka na Białorusi, a także – tak jak w latach poprzednich inicjuje i uczestniczy w dyskusji nad kształtem pomocy kierowanej na Białoruś z Polski i innych krajów.

Pokaż/ukryj

Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli białoruskich NGO-sów

W dniach 21-28 maja 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną w Polsce dla 10 przedstawicieli białoruskich organizacji pozarządowych. Strona białoruska chciała zapoznać się z polskim doświadczeniem w zakresie dialogu NGO-sów z władzami oraz włączania mieszkańców we wspólne działania dla dobra publicznego. Continue reading

Wizyta studyjna Centrum Obywatelskiego z Białorusi w powiecie wieluńskim

W dniach 18-22 września 2016 r. Stowarzyszenie miało przyjemność gościć członków Centrum Obywatelskiego z jednego z regionów Białorusi podczas wizyty studyjnej organizowanej w powiecie wieluńskim. Wizyta odbyła się w ramach współpracy Stowarzyszenia z Association of Local Democracy Agencies (ALDA), a jej celem było przekazanie białoruskim gościom doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu na poziomie lokalnym w Polsce, w szczególności w zakresie współpracy międzysektorowej i współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Continue reading

Nowa publikacja: “Pэдагаванне — падручнік для журналістаў мясцовых СМІ”

Książka „Pэдагаванне — падручнік для журналістаў мясцовых СМІ” powstała dzięki wysiłkowi trzynastu autorów z Białorusi i z Polski. W swoich tekstach zawarli oni bogactwo własnych doświadczeń zawodowych z pracy zarówno w mediach lokalnych, jak ogólnokrajowych, w tradycyjnych gazetach i serwisach internetowych.
Continue reading

Solidaryzujemy się ze społeczeństwem obywatelskim na Białorusi

W Warszawie od kilku lat organizowany jest Dzień Solidarności z Białorusią. W tym roku akcja nabrała wyjątkowego rozmachu – miała charakter kilkudniowego festiwalu, podczas którego poruszono szereg zagadnień związanych z Białorusią – od problemów białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, przez historię po kulturę współczesnej Białorusi.

Continue reading