Aktywizacja społeczności lokalnej

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępu do wody pitnej mieszkańców wsi w obwodzie oszskim w Kirgistanie, wzmocnienie potencjału instytucjonalnego lokalnych stowarzyszeń wodnych (SOOPPW w Kirgistanie oraz AWP w Tadżykistanie) oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie użytkowania lokalnych zasobów wodnych wśród mieszkańców miejscowości objętych działaniami technicznymi w Kirgistanie.

Projekty wodne od 2010 roku są realizowane przez Stowarzyszenie w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym, CAAW (Osz, Kirgistan).

Projekty wodne Stowarzyszenia są współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Pokaż/ukryj

Zakończono realizację projektu wodnego w Kirgistanie w 2013 roku

Projekt  był finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

 

Okres realizacji: 31.01 – 31.12.2013

Dzięki realizacji zaplanowanych działań w ramach projektu w 2013 r. lokalne komitety wodne (SOOPPW w Kirgistanie i AWP w Tadżykistanie) uzyskały wsparcie techniczne i instytucjonalne, mieszkańcy 11 wsi w Kirgistanie i 3 wsi w Tadżykistanie uzyskali lepszy dostęp do wody pitnej.

Continue reading