Życzymy zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Zespół Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne życzy Wam wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy Wam najlepszego możliwego prezentu świątecznego – czasu spędzonego w gronie bliskich. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was czas pozwalający na chwilę wytchnienia, pełen uśmiechu, magii i radości.

Święta to także czas podsumowania mijającego roku, który pod wieloma względami był rokiem trudnym i pełnym niespodziewanych wydarzeń. Dlatego chcielibyśmy życzyć Wam, aby nadchodzący rok przynosił wyłącznie przyjemne niespodzianki i pozwolił na spełnienie wszystkich marzeń.

Życzymy optymizmu, pogody ducha, otwartych granic i umysłów a przede wszystkim dobrego zdrowia. Oby w 2021 roku nic nie zaszkodziło planom na przyszłość, a maski kojarzyły nam się wyłącznie z balem karnawałowym 😉

Команда Ассоциации «Восточно-Европейcкий демократический центр» желает Вам счастливого и спокойного Рождества. Желаем Вам самого лучшего рождественского подарка – времени, проведенного в кругу близких. Мы надеемся, что это будет время, которое позволит Вам расслабиться, время, полное улыбки, волшебства и радости.

Рождество – это также время подведения итогов уходящего года, который во многих отношениях был годом трудным и полным неожиданных событий. Поэтому мы хотели бы пожелать Вам, чтобы наступающий год приносил исключительно приятные сюрпризы и позволил осуществить все ваши мечты.

Мы желаем Вам оптимизма, бодрости духа, открытых границ и умов и, прежде всего, крепкого здоровья. Надеемся, что в 2021 году ничто не повредит планам на будущее, а маски будут ассоциироваться у нас исключительно с карнавальным бал-маскарадом 😉

The Team of the Association of the East European Democratic Centre wishes you a merry and peaceful Christmas. We wish you the best possible Christmas gift – time spent with loved ones. We hope that it will be a time that will a moment of respite from the daily routine, a time full of smile, magic and joy.

Holidays are also a good time to summarize the passing year. In many ways it was a difficult period full of unexpected events. Therefore, we would like to wish you that the upcoming year will bring only pleasant surprises and make all your dreams come true.

We wish you optimism, cheerfulness, open borders and minds and, above all, good health. We hope that in 2021 nothing will hurt your plans for the future, and that face masks will be associated only with a masquerade ball 😉