Ewa Danielewicz i Barbara Karczmarczyk. Seniorki wolontariuszki

Obie panie są wolontariuszkami w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku pod Warszawą. To pełne energii emerytki, które poczuły, że chcą dać siebie innym. Opiekują się jako Przybrane Babcie maleńkimi dziećmi: porzuconymi, pozbawionymi opieki, czekającymi na nową rodzinę.

Babcia – jedno z najcieplejszych słów na świecie. Kojarzy się miłością, dawaniem siebie i swojego czasu bliskim. Tak naprawdę „babciowanie” mogłoby być synonimem słowa „wolontariat” 🙂
Dziś prezentujemy działalność Ewy Danielewicz i Barbary Karczmarczyk.
To one właśnie niosą pomoc jako przybrane babcie-wolontariuszki dzieląc się ciepłem i radością.

 

Wcześniejsze filmy
1. Zbigniew Wejcman. Jak efektywnie rozwijać współpracę i partnerstwo na linii NGO-biznes-władze
https://bit.ly/3hRYqfB
2. Mikhail Czerniak. Razem możemy zrobić więcej
https://bit.ly/2RVPv22
3. Agata Urbanik. Diagnoza społeczna to podstawa
https://bit.ly/33bfd9i
4. Joanna Suchomska. Diagnozowanie potrzeb
https://bit.ly/3ipGoSk
5. Agnieszka Duda-Jastrzębska. Diagnoza lokalna w działalności kulturalnej
https://bit.ly/3lib7SU
6. Damian Dudała. Diagnostyka potrzeb mieszkańców miasta
https://bit.ly/2Fa9GGM
7. Kasztelania Ostrowska. Diagnostyka walorów przyrodniczych
https://bit.ly/3lH0CJ2
8.  Marzena Kacprowicz. E-wolontariat – co to za zjawisko?
https://bit.ly/3lN0Iij
9. Małgorzata Tur. Wolontariat dzieci i młodzieży
https://bit.ly/2T8db3M
10. Michał Rżysko. Wolontariat seniorów
https://bit.ly/3dLj0Oe
11. Karol Krzyczkowski. Wolontariat w Polsce
https://bit.ly/2TwqY4k
12. Piotr Łój. VR-wolontariat: leczy i daje nadzieję
https://bit.ly/35IKksT
13. Kira Sukhoboichenko. Uczennica zmienia świat
https://bit.ly/3mKbZR6