Agnieszka Duda-Jastrzębska. Diagnoza lokalna w działalności kulturalnej

W piątym materiale Agnieszka Duda-Jastrzębska pokazuje nam w jaki sposób dom kultury może funkcjonować jako centrum aktywności lokalnej. Radzi również, jak włączać mieszkańców z najbliższej okolicy w jego działania.

Jako absolwentka socjologii UMCS w Lublinie najchętniej zajmuje się tematami będącymi blisko życia i codzienności. Chętnie poznaje nowych ludzi i ich punkt widzenia na problematykę, którą się zajmuje,

W swoim wystąpieniu przybliża nam także zagadnienie badania potencjału kulturotwórczego na przykładzie map sentymentalnych przygotowanych z jej udziałem.

Wcześniejsze filmy
1. Zbigniew Wejcman. Jak efektywnie rozwijać współpracę i partnerstwo na linii NGO-biznes-władze
https://bit.ly/3hRYqfB
2. Mikhail Czerniak. Razem możemy zrobić więcej
https://bit.ly/2RVPv22
3. Agata Urbanik. Diagnoza społeczna to podstawa
https://bit.ly/33bfd9i
4. Joanna Suchomska. Diagnozowanie potrzeb
https://bit.ly/3ipGoSk