Zbigniew Wejcman. Jak efektywnie rozwijać współpracę i partnerstwo na linii NGO-biznes-władze

Od spotkania ze Zbigniewem Wejcmanem – działaczem pozarządowym, animatorem i szkoleniowcem rozpoczynamy cykl prezentacji filmowych materiałów szkoleniowych.

Dowiecie się z nich na przykład: w jaki sposób pracować z wolontariuszami, jak można badać społeczności lokalne, poznacie także korzyści wynikające ze współpracy organizacji i ich liderów.

Zbigniew Wejcman zajmuje się m.in. współpracą międzysektorową, przedsiębiorczością społeczną i tworzeniem partnerstw lokalnych.
Opowiada o tym, jak efektywnie rozwijać współpracę i partnerstwo na linii NGO-biznes-władze. Prezentuje metody i instrumenty zaangażowania w partnerstwo oraz przestawia praktyczne przykłady partnerstw.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania pierwszej z inspirujących opowieści. Kolejną zamieścimy we wtorek, 22 września.