Przegląd imprez publicznych w 2019 roku

Z przyjemnością prezentujemy przegląd imprez publicznych w 2019 roku, przygotowany przez Zgromadzenie Demokratycznych Organizacji Pozarządowych Białorusi (Assembly of NGOs Belarus).

Były to festiwale i imprezy, fora, inicjatywy. Były różne w zasięgu, formie, zakresie tematycznym i treści. Jednak łączy je to, że były to przedsięwzięcia ważne i zauważalne, znaczące i symboliczne dla białoruskiego społeczeństwa.

Pobierz bogato ilustrowany katalog w języku białoruskim (format PDF)