Białoruska młodzież a działalność społeczna

Badania socjologiczne pokazują znaczącą różnicę miedzy deklarowanym a faktycznym stopniem udziału w działalności społecznej wśród młodzieży na Białorusi.

Prezentujemy wyniki aktualnych badań, które wyjaśniają bariery w zaangażowaniu się w działalność społeczną, z którymi styka się ta grupa.

Pobierz dokument w formacie pdf.
СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУССКИМИ НГО