Kongres Badań nad Białorusią: otwarcie, dyskusja, nagroda i inne ciekawe wydarzenia

VII Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią odbędzie się w Warszawie w dniach 15-17 września.

Plenarne otwarcie odbędzie się 15 września w Pałacu Kultury i Nauki w sali Ratuszowej i rozpocznie się dyskusją „Rewolucja 1917 r i doświadczenie komunizmu dla Europy Środkowo-Wschodniej”. Paneliści: Felix Ackermann, Thomas Bohn, Uladzimir Mackievič. Moderator – Aliaksiej Lastoŭski. Dyskutanci: Valer Bulhakaŭ, Piotr Rudkoŭski, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Elżbieta Smułkowa. Dyskusja będzie tłumaczona na język polski i angielski. Więcej informacji o otwarciu (BY i EN) można znaleźć tutaj.

EEDC zaprasza do udziału w panelu „Relacja pomiędzy władzą i społeczeństwem obywatelskim na Białorusi w 2017 roku – dobra zmiana czy wahadło?”, która odbędzie się 16 września o godz. 17-j w Instytucie Lingwistyki Stosowanej (ul. Dobra 55). Paneliści: Uladz Labkovich (Human Rights Center Viasna, Belarus), Sviatlana Zinkievich (Office of European Expertise and Communication, Belarus), Andrei Kazakevich (Political Sphere Institute, Belarus). Moderator: Łukasz Byrski, EEDC. Dyskusja dotyczyć będzie głównych tendencji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi w 2017 roku. Dyskutanci postarają się opisać zasady gry obowiązujące pomiędzy władzą a organizacjami pozarządowymi oraz odpowiedzieć na pytanie jak może wyglądać w najbliższej przyszłości zaangażowanie społeczne na Białorusi? Dyskusja odbędzie się w językach rosyjskim i białoruskim. Więcej informacji o wydarzeniu (BY i EN) można znaleźć tutaj.

Serdecznie zapraszamy także na ceremonię wręczenia Nagrody Kongresu za najlepszą publikację badawczą w roku 2015-2016. Wręczenie nagrody odbędzie się 16 września o godz. 19 w Polskiej Akademii Nauk, Pałac Staszica, Sala Lustrzana, ul. Nowy Świat 72.

Inne ciekawe wydarzenia, panele, dyskusję można znaleźć w pełnej wersji programu Kongresu (BY i EN) na stronie organizatorów www.icbs.palityka.org. Skontaktować się z organizatorami można pod adresem icbs@palityka.org.

Międzynarodowy Kongres Studiów Białoruskich jest najbardziej reprezentatywnym corocznym wydarzeniem akademickim (około 500 uczestników), które łączy wszystkie najważniejsze ośrodki badań nad polityką, społeczeństwem i kulturą Białorusi. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do omówienia nowych projektów badawczych i społecznych, do wymiany poglądów i pomysłów oraz do ustanowienia nieformalnych kontaktów z przedstawicielami społeczności ekspertów i naukowców z Białorusi oraz innych krajów. Kongres gromadzi szerokie grono specjalistów z Białorusi, Unii Europejskiej (w tym w szczególności z Polski oraz Litwy), Ukrainy, Rosji, USA oraz innych krajów. Kongres łączy w sobie tradycyjne działania akademickie obejmujące prowadzenie dyskusji panelowych z udziałem ekspertów oraz publiczne dyskusje na temat aktualnych zagadnień z białoruskiej polityki, kultury i społeczeństwa, jak również współpracy regionalnej i międzynarodowej. Kongres zawiera nośny komponent  dotyczący społeczeństwa obywatelskiego i budowania tożsamości.

Kongres jest współorganizowany przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach wspólnej inicjatywy „Zaangażowanie Społeczne”. Partnerstwo łączy wysiłki organizacji i inicjatyw pozarządowych mających na celu zwiększenie udziału ludzi w działalność społeczną i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.