Wsparcie potencjału sektora pozarządowego na Białorusi

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. aktywiści organizacji pozarządowych z Białorusi obserwowali zmiany, które zaszły na Ukrainie po Rewolucji Godności w obszarze partycypacji społecznej.

Podczas serii spotkań, zarówno w stolicy jak i poza nią, uczestnicy wizyty mieli możliwość poznania inicjatyw społecznych i aktywistów reform oraz przeprowadzenia rozmów o zmianach na lokalnym poziomie, projektach mających na celu aktywizację społeczności i współpracę z władzami lokalnymi.

Poznali także głębiej tło tych zmian czyli reformę decentralizacji i temat otwartych danych, a także skuteczne mechanizmy sprzyjające poszerzaniu udziału Ukraińców w reformach.

Podczas spotkań z aktywistami i przedstawicielami władz obwodowych i lokalnych uczestnicy rozmawiali przede wszystkim na temat praktycznych różnic funkcjonowania zreformowanych i niezreformowanych samorządów lokalnych. pierwszych doświadczeń wdrażania budżetu udziału oraz o narzędziach informowania i aktywizowania obywateli

Dzięki spotkaniu z jednym z liderów organizacji założonej przez uchodźców z Doniecka w Iwano-Frankowsku, działacze białoruscy mogli się dowiedzieć więcej na temat konfliktu z Rosją w Donbasie, wymuszonego przesiedlenia i walce ze stereotypami, a także o zaangażowaniu społecznym uchodźców, które jest cennym źródłem rozwoju społeczności.

Wizyta odbyła się w ramach cyklu działań skierowanych na rozwój potencjału białoruskich organizacji i inicjatyw, realizowanego we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i z portalem Hromadski Prostir.