VII Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią

W dniach 15-17 września w Warszawie odbędzie się VII Międzynarodowy Kongres Badań nad Białorusią. Plenarne otwarcie odbędzie się 15 września w Pałacu Kultury i Nauki w sali Ratuszowej.

Międzynarodowy Kongres Studiów Białoruskich jest najbardziej reprezentatywnym corocznym wydarzeniem akademickim, które łączy wszystkie najważniejsze ośrodki badań nad polityką, społeczeństwem i kulturą Białorusi. Dla około 500 uczestników wydarzenie stanowi doskonałą okazję do rozwijania nowych badań i projektów społecznych, do wymiany poglądów i pomysłów oraz do ustanowienia nieformalnych kontaktów z przedstawicielami społeczności ekspertów i naukowców z Białorusi i innych krajów.

Kongres gromadzi szerokie grono specjalistów z Białorusi, Unii Europejskiej (w tym w szczególności z Polski oraz Litwy), Ukrainy, Rosji, USA oraz innych krajów.

Kongres łączy w sobie tradycyjne działania akademickie obejmujące prowadzenie dyskusji panelowych z udziałem ekspertów oraz publiczne dyskusje na temat aktualnych zagadnień wokół białoruskiej polityki, kultury i społeczeństwa, jak również współpracy regionalnej i międzynarodowej.

Kongres zawiera nośny komponent dotyczący społeczeństwa obywatelskiego i budowania tożsamości.

Więcej informacji oraz program Kongresu znajdują się na stronie wydarzenia: http://icbs.palityka.org/en/.

Kontakt do organizatorów: icbs@palityka.org

Kongres jest współorganizowany przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne w ramach wspólnej inicjatywy „Zaangażowanie Społeczne”. Partnerstwo łączy wysiłki organizacji i inicjatyw pozarządowych mających na celu zwiększenie udziału ludzi w działalność społeczną i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

Aktualizacje dotyczące Kongresu są dostępne na naszym Facebooku.