Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli białoruskich NGO-sów

W dniach 21-28 maja 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną w Polsce dla 10 przedstawicieli białoruskich organizacji pozarządowych. Strona białoruska chciała zapoznać się z polskim doświadczeniem w zakresie dialogu NGO-sów z władzami oraz włączania mieszkańców we wspólne działania dla dobra publicznego.

Stowarzyszenie prowadzi działania dotyczące wsparcia merytorycznego białoruskich inicjatyw i organizacji społecznych.

Wizyta miała na celu zapoznania białoruskich działaczy z działaniami polskiego sektora pozarządowego w zakresie dialogu z władzami i aktywności obywatelskiej.

Jej uczestnikami byli przedstawiciele białoruskich inicjatyw pozarządowych, czyli działań rzecz aktywizowania mieszkańców, włączania ich we wspólne działania oraz dialogu z władzami.

Podczas pobytu w Polsce grupa białoruska spotkała się z przedstawicielami samorządów miast Warszawa i Ełk oraz placówek kultury, pozarządowych organizacji, m. in. OFOP, Boris, Cal, Adelfi, goście zapoznali się z różnymi inicjatywami mieszkańców, takimi jak Otwarty Jazdów, Babski garaż w Koszajcu, Osiedle Oleandrów, wzięli także udział w Dniu Sąsiada na warszawskim Grochowie.

Wizyta odbyła się w ramach współpracy z Fundacją Batorego i białoruskim Zrzeszeniem Demokratycznych Organizacji Pozarządowych (Асамблея неўрадавых дэмакратычных арганізацый).

 

https://issuu.com/eedc_warsaw/docs/broszuraby_05-17