Głos w dyskusji o społeczeństwie obywatelskim na Białorusi

15 maja 2017 roku odbył się w Warszawie kolejny BIIM (Belarus International Implementers Meeting).

 

BIIM umożliwia wymianę informacji na temat bieżących wydarzeń w tym kraju, podzielenie się doświadczeniami, dobrymi przykładami oraz wnioskami z dotychczasowej współpracy.  Wymiana informacji pomiędzy programami wspierania działań na Białorusi ma na celu poprawę jakości i ilości wspieranych inicjatyw, pomoc przy przezwyciężaniu trudności i znajdowanie rozwiązań dla wspólnych problemów. Podczas spotkań wymieniane są poglądy na temat strategii pracy z Białorusią oraz wyznaczane obszary możliwego wsparcia, także poprzez bezpośredni dialog z przedstawicielami białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania mają zachęcić do możliwie jak najszerszego wspomagania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi przez wspólnotę międzynarodową. Bezpośrednia komunikacja i koordynacja umożliwia skupienie środków na ważnych działaniach.

W tym roku  w BIIM wzięło udział 43 uczestników, przedstawicieli  darczyńców i organizacji z różnych państw zaangażowanych we wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokratyzację, oraz wąskie grono przedstawicieli białoruskiego sektora pozarządowego.

Uczestnicy spotkania skoncentrowali swoją uwagę na analizie sytuacji na Białorusi po ostatniej fali represji w marcu 2017 roku.

Na spotkaniu zaprezentowana została także krótka analiza reform sektora publicznego na Białorusi. Ponadto raport opisuje odziaływanie pomiędzy władzami i społeczeństwem obywatelskim. Przede wszystkim wskazuje na to, co władze rozumieją jako społeczeństwo obywatelskie.  Są to, w większości, pamiętające jeszcze sowieckie czasy organizacje,  stworzone przez władze – tzw. GONGOs. W oparciu o publicznie dostępne informacje analiza przedstawia poziom finansowania GONGOs oraz opisuje rolę jaką odgrywają.  Zwięzły dokument zwraca też uwagę na kwestie innowacyjności, zarówno w działaniach GONGO’s, jak i na nowe pomysły w społeczeństwie obywatelskim.

Raport w języku angielskim jest dostępny na naszej stronie w dziale „Publikacje”.