Standardy współczesnego dziennikarstwa – praktyczne rady dla gazet rejonowych, Mikołajów, 13-14 października, 2016

 „Po to, aby przetrwać i dokonać jakościowych zmian, gazety papierowe muszą dokonać zasadniczych zmian w odniesieniu do formatu, zasięgu, dystrybucji i częstotliwości wydań. Jednak nie ma alternatywy dla profesjonalnej redakcji; profesji dziennikarza nic nie zagraża.”

To opinia Siergija Tichego, redaktora z Państwowej Agencji Informacyjnej” Ukrinform ” i byłego redaktora naczelnego „Gazety po-Kijowsku” oraz „Krymskiej Gazety”, który prowadził szkolenie dla redaktorów i dziennikarzy z obwodu mikołajowskiego.

Omawiane były takie zagadnienia jak: planowanie pracy gazety w różnej perspektywie czasowej, rozpatrzenie szczególnej funkcji redaktora w wydaniach drukowanych oraz potrzeby „wielozadaniowości” dziennikarzy, roli obrazu i tekstu w gazecie, a także była mowa o łamaniu stereotypów w myśleniu o tym, jak gazeta drukowana ma wyglądać. 

Trener dał szereg praktycznych wskazówek na temat koncepcji, ilustrowania i sposobów prezentacji informacji w lokalnych gazetach, między innymi mówił o potrzebie odejścia od prób skrupulatnego, drobiazgowego informowania i tradycyjnego podziału  numeru na rozdziały;  o prezentacji treści w postaci list-grup, które poruszają pewien aspekt, wprowadzeniu nowych, bardziej atrakcyjnych form prezentacji materiału drugiego planu, stworzenie w gazecie przyjaznego forum dyskusyjnego w formie stałej rubryki, zwrócenie szczególnej uwagi na pierwszą i ostatnią stronę wydania i in.

Od Tatiany Ogarkowej, dziennikarki Hromadske TV, uczestnicy dowiedzieli się o możliwościach i przewadze, jaką dają nowoczesne technologie – internet i sieci społecznościowe, jeżeli potrafimy je wykorzystać w  pracy dziennikarskiej i do poprawy jakości treści.