Standardy współczesnego dziennikarstwa – praktyczne rady dla gazet rejonowych, Mikołajów, 13-14 października, 2016

 „Po to, aby przetrwać i dokonać jakościowych zmian, gazety papierowe muszą dokonać zasadniczych zmian w odniesieniu do formatu, zasięgu, dystrybucji i częstotliwości wydań. Jednak nie ma alternatywy dla profesjonalnej redakcji; profesji dziennikarza nic nie zagraża.” Czytaj dalej „Standardy współczesnego dziennikarstwa – praktyczne rady dla gazet rejonowych, Mikołajów, 13-14 października, 2016”