Reformy systemu edukacji: ich znaczenie i wpływ na poziomie rejonów

W dniach 3-4 października redaktorzy i dziennikarze z obwodu mikołajowskiego mieli okazję poznać szczegóły reformy oświaty na Ukrainie i jej związek z reformą decentralizacji.

Trenerami byli: Iryna Kogut, ekspert centrum analitycznego CEDOS, specjalista w zakresie kształcenia na poziomie średnim i Ajder Sejtosmanov, ekspert szwedzko-ukraińskiego projektu „Wsparcie decentralizacji na Ukrainie”.

Wśród zagadnień omawianych podczas szkolenia trenerzy szczególną uwagę zwrócili na ogólny przegląd reform w systemie edukacji, etap przygotowawczy, plany i proces wdrożeniowy; związek reformy edukacji z decentralizacją i możliwościami, jakie otwiera połączenie hromad dla rozwoju edukacji na poziomie średnim; system finansowania i organizacji sieci szkolnej i in.

Analizując reformę edukacji w kontekście decentralizacji Ajder Sejtosmanov zauważył, że podstawową zmianą, jaką proponuje się społeczności, powinno być uwzględnienie interesów członków społeczności. W szczególności chodzi o jakość edukacji dla dzieci w wieku szkolnym. „Odnowiony system szkolny  musi gwarantować społeczności nie tylko dobrą jakość nauki, ale również sprzyjać formowaniu i rozwijaniu u dzieci takich umiejętności jak: komunikacja, praca zespołowa, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce i in. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie optymalizacji szkół, nie tylko z powodu braków budżetowych. W społeczności powinien pojawić się nowy poziom zarządzania zarówno oświatą, jak i samą szkołą.”

Według trenerów, istnieje obecnie pewien opór ze strony mieszkańców wsi przed reformą edukacji, gdyż panuje wśród nich przekonanie, że zniknięcie szkół doprowadzi nieuchronnie do zaniku wsi. Nauczyciele i dyrektorzy szkół wiejskich w całym środowisku wiejskim są niedoinformowani co do istoty i idei innowacji i są głównymi inicjatorami sprzeciwu. Tu eksperci podkreślili szczególną rolę dziennikarzy mediów regionalnych, które powinny stać się przekazicielami informacji o zmianach w systemie oświaty i swoistymi kontrolerami procesu ich wdrażania.

Dziennikarze wykonywali niewielkie zadania praktyczne i wzięli udział w grze, której celem było stworzenie krótkiego filmu reklamującego szkoły powszechne.