Wizyta studyjna Centrum Obywatelskiego z Białorusi w powiecie wieluńskim

W dniach 18-22 września 2016 r. Stowarzyszenie miało przyjemność gościć członków Centrum Obywatelskiego z jednego z regionów Białorusi podczas wizyty studyjnej organizowanej w powiecie wieluńskim. Wizyta odbyła się w ramach współpracy Stowarzyszenia z Association of Local Democracy Agencies (ALDA), a jej celem było przekazanie białoruskim gościom doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządu na poziomie lokalnym w Polsce, w szczególności w zakresie współpracy międzysektorowej i współdziałania z organizacjami pozarządowymi.

dscn2140Pierwszego dnia wizyty uczestnicy odwiedzili Lokalną Grupę Działania „Kraj Wielkiego Łuku Warty”, gdzie mogli zapoznać się z różnorodnością form aktywizowania lokalnych społeczności gmin i samorządów powiatowych. Zaprezentowano im także zadania realizowane przez samorząd gminny w obszarze oświaty (wizyta w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie). Następnie goście odwiedzili Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, gdzie zaprezentowano im zadania realizowane w obszarze kultury przez jednostkę samorządową we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami kultury, samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz klubami sportowymi. Goście odwiedzili także tego dnia Starostwo Powiatowe w Wieluniu, gdzie poznali strukturę organizacyjną samorządu powiatowego i starostwa powiatowego, zasady ich funkcjonowania oraz finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

dscn2238Drugiego dnia wizyty uczestnicy mogli zapoznać się z zadaniami samorządu gminnego, realizowanymi w obszarze zabezpieczenia potrzeb komunalnych mieszkańców, utrzymania czystości oraz zabezpieczenia warunków dla realizacji detalicznego handlu na miejskim targowisku. Wizyta w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu poświęcona była przybliżeniu uczestnikom zadań realizowanych przez samorządową oświatową placówkę pozaszkolną w zakresie realizacji projektów i programów w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i partnerami zagranicznymi. Kolejny punkt programu realizowano na terenie starego miasta Wielunia, prezentując wybrane obiekty architektury świeckiej i sakralnej. Uczestnikom wizyty zaprezentowano zadania samorządów lokalnych w zakresie ochrony dóbr kultury. Wskazano na regulacje prawne gwarantujące ochronę zabytków oraz obowiązki osób cywilnych, podmiotów publicznych i niepublicznych zarządzających bądź mających we władaniu obiekty zabytkowe. Obiad w drugim dniu wizyty zaplanowano podczas warsztatów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, co przybliżyło naszym gościom polski system kształcenia zawodowego. Popołudniowe spotkanie z prezesem i członkami stowarzyszenia „Poplon” dostarczyło wiedzy na temat obszarów działania organizacji pozarządowej zajmującej się wsparciem, terapią i edukacją osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zaś spotkanie z lekarzem w prywatnej przychodni „Bomed” pozwoliło przybliżyć uczestnikom system opieki medycznej (publicznej i niepublicznej sfery systemu opieki zdrowotnej) w Polsce.

dscn2263Trzeciego i ostatniego dnia wizyty goście uczestniczyli w spotkaniu w Urzędzie Gminy Pątnów poświęconym omówieniu zadań realizowanych przez samorząd gminny na rzecz społeczeństwa w obszarze usług komunalnych, infrastruktury i pomocy społecznej. System planowania i finansowania zadań realizowanych przez samorząd gminny został przybliżony uczestnikom przez burmistrza Wielunia. Uczestnikom wizyty zaprezentowano efekty realizowanych przez lokalne samorządy projektów w partnerstwie z podmiotami niepublicznymi. Zaprezentowano  im rezultaty realizowanych projektów przez samorządy w zakresie infrastruktury drogowej, remontów architektury sakralnej, budowy turystycznych szlaków pieszych, rowerowych, konnych, kajakowych oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. Nasi goście zapoznali się także z zasadami funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych oraz programami nakierowanymi na ich wsparcie. Mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zasobami, infrastrukturą i bazą kilku gospodarstw w miejscowościach Krzeczów i Kamion.

Dziękujemy serdecznie wszystkim organizacjom i instytucjom powiatu wieluńskiego za miłe przyjęcie naszych gości, a także podzielenie się z nimi profesjonalnym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że wizyta w Polsce pozwoliła kolegom z Białorusi poznać wielopłaszczyznowe funkcjonowanie samorządu.

alda200