Staż w Kijowie, 21-27.07.2016

Staże miały na celu pokazanie dziennikarzom i redaktorom regionalnych mediów sposobu działania niezależnych mediów oraz działania centrum prasowego, a także zwiększyć ich wiedzę w zakresie głównych reform oraz dostarczyć materiały i pomysły na własne teksty dziennikarskie.

W 2-dniowych stażach w Kijowie wzięło udział 12 dziennikarzy i redaktorów gazet rejonowych z obwodu Mikołajowskiego.

Podstawą programu pobytu uczestników stażu były wizyty w instytucjach państwowych i spotkania z przedstawicielami rządu, ekspertami oraz udział w wydarzeniach w centrum prasowym Ukraińskiego Kryzysowego Centrum Medialnego, które w ramach swojej działalności statutowej daje możliwość działaczom społecznym, politykom i przedstawicielom władzy informowania społeczeństwa o zdarzeniach i procesach zachodzących na Ukrainie i wokół niej.

Odbyły się spotkania z wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, zastępcą szefa Narodowego Banku Ukrainy, zastępcą szefa Administracji Prezydenta Ukrainy i szefami działów administracji. Uczestnicy zwiedzili i zapoznali się z pracą biur prasowych m.in. Gabinetu Ministrów Ukrainy, Administracji Prezydenta Ukrainy i Narodowego Banku Ukrainy.

Pobyt uczestników staży w Kijowie był także okazją do próbowania sił w nowej formie pracy dziennikarskiej jaką były kolektywne wywiady z Igorem Perehincem, zastępcą szefa Biura WHO na Ukrainie, byłym lekarzem i Wiceministrem Zdrowia Ukrainy oraz z Alioną Szkrum, przedstawicielem młodego pokolenia deputowanych do Rady Najwyższej z europejskim nastawieniem, która specjalizuje się w tematyce administracji państwowej (reforma służby cywilnej i samorządów).

W przerwach między wydarzeniami Centrum Prasowego UKCM uczestnicy programu mieli swobodny dostęp do pomieszczeń i mogli przyglądać się codziennej pracy dziennikarzy z centralnych kanałów telewizyjnych, prasy drukowanej i internetowej, dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy i opowiadali o specyfice lokalnej prasy, zbierali kontakty. Razem z zespołem centrum prasowego przygotowali post-release o wynikach briefingów i przeszli krótkie szkolenie z pisania komunikatów prasowych. Rozmawiali i zasięgali opinii doświadczonych dziennikarzy jak na przykład Oksany Mitnitskiej, byłej redaktor znanego tygodnika „Włast’ deneg”, która opowiedziała o specyfice tworzenia publikacji na temat reform i zagadnień socjalno-ekonomicznych. Podała ona kilka praktycznych porad na temat pisania odpowiednich materiałów dla wydań regionalnych, pokazała możliwości wykorzystania infografiki dla prostej wizualizacji materiału. Część uczestników programu odwiedziła redakcję „Hromadske TV” i spotkała się z dziennikarką Tatianą Ogarkovą.

Pobyty w Kijowie były bardzo nasycone, urozmaicone i dynamiczne. Dla większości uczestników był to pierwszy taki pobyt w stolicy, ukierunkowany na ich rozwój jako dziennikarzy i redaktorów gazet regionalnych oraz dający możliwość spotkań na tak wysokim poziomie i zbierania informacji z pierwszych rąk. Z pewnością było to doświadczenie związane z dużymi emocjami i miało wkład w pojawienie się bardziej nowoczesnych i aktualnych publikacji w gazetach lokalnych związanych z najważniejszymi reformami w Ukrainie. Wiele z nich w ogóle nie odnosi się do naszego projektu lub organizacji, a stanowi samodzielnie wymyśloną i zainicjowaną kontynuację tematu co oznacza dla nas jakościową zmianę w świadomości dziennikarzy i redaktorów biorących udział w projekcie.

Zapraszamy do galerii zdjęć