Reforma drukowanych gazet komunalnych: problemy, ryzyka, możliwości.

Od 1 stycznia 2016 roku trwa proces przekształcania gazet komunalnych w nowe, niezależne podmioty na rynku mediów lokalnych. Ponad połowa istniejących redakcji zgłosiła chęć przekształcenia w pierwszym etapie reformy, która zakończy się  w tym roku.  Pozostałe mogą to zrobić w drugim etapie reformy, przewidzianym na lata 2017-2018.

W ramach projektu odbyło się szkolenie dla redaktorów i dziennikarzy z obwodu mikołajowskiego dotyczące procesu reformowania drukowanych mediów publicznych. Uczestnicy zapoznali się z sytuacją drukowanych wydań komunalnych, a także z ramami  prawnymi reformy administracyjno-terytorialnej i reformy drukowanych wydań komunalnych,  stanem ich zaawansowania oraz kolejnymi etapami. Na konkretnych przykładach redaktorzy i dziennikarze omówili możliwości współpracy i nową filozofię stosunków zreformowanej prasy i struktur samorządowych.

Uczestnicy omówili zagrożenia i korzyści dla mediów drukowanych, związane z powstaniem nowych połączonych gromad i regionów. Proces ten będzie czasem weryfikacji dla lokalnych mediów komunalnych, które po przekształceniach staną się niezależnymi wydaniami.  Utrzymanie się na rynku będzie zależało od umiejętności przygotowanie coraz lepszego produktu oraz współpracy pomiędzy redakcjami w różnych obszarach w celu obniżenia kosztów.