Wizyta dziennikarzy w strefie ATO

W dniach 14-17 maja 2016 r. odbyła się wizyta 14 dziennikarzy z mikołajewskich gazet na terenach obwodu Ługańskiego w pobliżu strefy ATO.

Celem wizyty było zapoznanie dziennikarzy z realiami życiem na terenach bezpośrednio dotkniętych konsekwencjami konfliktu na wschodzie Ukrainy.

Dziennikarze mogli zobaczyć na własne oczy skutki wojny, fizyczne zniszczenia w miejscowościach dotkniętych przez walki. Spotkali się z wolontariuszami, którzy od pierwszych dni konfliktu pomagają dzieciom, imigrantom z terenów bezpośrednich walk oraz poszkodowanym w wyniku walk.

Program wizyty przewidywał spotkania z przedstawicielami władz cywilnych i wojskowych różnego szczebla, a także z uciekinierami z terenów objętych walkami i międzynarodową organizacją humanitarną dostarczającą im pomoc.

Dziennikarze zwiedzili również wystawę „Inwestycje zagraniczne na Ukrainie: Belgia” poświęconą XIX wiecznym relacjom gospodarczym, które umożliwiły rozwój przemysłu w Donbasie.

Wizyta dała dziennikarzom możliwość zobaczenia na własne oczy i lepszego zrozumienia złożonych problemów i konsekwencji konfliktu na wschodzie Ukrainy, co pomoże im bardziej wiarygodnie pisać o tym temacie. Mieli oni także możliwość zapoznania się z pracą dziennikarską w warunkach konfliktu.