Spotkanie dotyczące reformy systemu opieki zdrowotnej

W dniach 30-31 maja 2016 odbyło się spotkanie poświęcone reformie w systemie opieki zdrowotnej, w którym wzięło udział 19 dziennikarzy z obwodu mikołajewskiego.
W trakcie spotkania dziennikarze zapoznali się z problemy opieki zdrowotnej, celami i założeniami jej reformy oraz głównymi etapami jej wdrażania. Poruszono także powiązane tematy reformy finansowania służby zdrowia, relacji między reformą decentralizacji a reformą systemu opieki zdrowotnej czy reformę sfery farmaceutycznej. Najwięcej uwagi poświęcono tematom najbardziej kontrowersyjnym i wywołującym najwięcej pytań, takim jak tworzenia okręgów szpitalnych, wprowadzenie ubezpieczeń zdrowotnych i systemu lekarzy rodzinnych.

Bardzo interesujące były porównania z innymi krajami, podobnymi do Ukrainy pod względem geograficznym i liczby ludności.  Omówione zostały kluczowe mity związane z niedofinansowanie sektora, redukcją liczby lekarzy czy  zamykaniem szpitali.

Cześć teoretyczna została wzmocniona spotkaniem z praktykującym lekarzem, który mówił o wyzwaniach związanych z reformą systemu opieki zdrowotnej z perspektywy tej grupy zawodowej.  Dziennikarze uczyli się analizować informację o reformie z różnych perspektyw – pacjentów, lekarzy i polityki państwa.