Propaganda, dezinformacja i dziennikarstwo lokalne

W dniach 28-29 kwietnia 2016 r. w Mikołajewie odbyło się szkolenie dla dziennikarzy mediów lokalnych z całego obwodu, na którym omawiano sposoby radzenia sobie z plagami dzisiejszej przestrzeni informacyjnej Ukrainy. 

Media mogą edukować, jak uniknąć stania się ofiarą propagandy i jak prawidłowo postrzegać i interpretować informację, ale najpierw sami dziennikarze muszą się do tego przygotować.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami krytycznego myślenia, podstawowymi technikami rozpoznawania propagandy i cenzury, trenowali nawyki sprawdzania źródeł informacyjnych i wykrywania tzw.  wiadomości fakie.