Mowa nienawiści

Dziennikarze i redaktorzy gazet z obwodu mikołajowskiego omawiali na szkoleniu w Mikołajowie (10-11.05) kwestie dotyczące dziennikarstwa w warunkach konfliktu i uczyli się jak pracować z trudnymi tematami.  

Dyskusja dotyczyła roli dziennikarza jako przewodnika po trudnych i złożonych tematach, który powinien pokazać je czytelnikowi ze wszystkimi niuansami i odcieniami. Nowe zadania dla dziennikarza to wyjaśnienie kontekstu kraju o którym się pisze, zwłaszcza kiedy opisujemy konflikty społeczne lub strefy zagrożone konfliktem.

Szczegółowo omówiono także zjawisko mowy nienawiści, jej przyczyny i konkretne przykłady tekstów z prasy ukraińskiej, w której się ona pojawiła.