Jaka jest rola dziennikarza w procesie decentralizacji

Media lokalne odgrywają kluczową rolę w tym, czy obywatele Ukrainy będą w stanie zrozumieć istotę reformy decentralizacji, możliwości jakie oferuje, a także jakie trudności mogą towarzyszyć jej wdrażaniu. Pomimo wielu niedoskonałości mediów lokalnych mieszkańcy mają do nich więcej zaufania i akceptacji niż do ogólnokrajowych, a dziennikarze – bardziej bezpośredni kontakt z mieszkańcami.  To oni mają trudne zadanie przełożenia teorii i abstrakcji na poziom praktycznych codziennych pytań.

W ramach szkolenia w dniach 7-8 kwietnia 2016 r. w Mikołajewie dziennikarze poznali istotę tej reformy, jej cele, model organizacji władzy publicznej, który powstanie po jej zakończeniu, a także postępy wdrażania reformy w różnych regionach Ukrainy.  Na przykładach wybranych krajów europejskich mogli prześledzić wyzwania związane z wdrażaniem reformy.

Uczestnicy omawiali także rolę dziennikarzy w tej reformie, relację między poziomem świadomości społecznej i powodzeniem reformy, jak prosto i dostępnie pisać o złożonej decentralizacji, a także o perspektywach profesjonalnego rozwoju dla dziennikarzy, którzy chcieliby się w tym temacie specjalizować.

Szkoleniu towarzyszyły spotkania z przedstawicielami nowo powstałych połączonych gmin z obwodu połtawskiego i mikołajowskiego (jedynej na dany moment – Kacurubskiej), którzy mówili o praktycznej stronie ich tworzenia i odczuwalnych już teraz zmianach.