Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego w myśl zasady: „Pomóż sobie sam”

W listopadzie 2015 r. gościliśmy w Polsce grupę szesnastu dziennikarzy z Białorusi i Ukrainy na wizycie studyjnej i stażach w ramach programu „Zaangażowanie mediów w budowanie społeczeństwa obywatelskiego – polskie doświadczenia dla Białorusi i Ukrainy”. Uczestnicy przez parę miesięcy dzielili się doświadczeniami z wizyty na łamach swoich gazet.

W czasie wizyty studyjnej w Warszawie dziennikarze mieli okazję poznać przykłady kampanii społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce z udziałem mediów ogólnokrajowych, jak np. „Masz głos, masz wybór” Fundacji Batorego, „Stop wariatom drogowym” Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, „Rodzić po ludzku” Gazety Wyborczej, czy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz lokalnych, jak akcja „Ratujmy rynek” Gazety Jarocińskiej polegająca na mobilizowaniu mieszkańców miasta przeciw niechcianym posunięciom lokalnej władzy. Stażyści spotkali się w Warszawie z redaktorką naczelną Gazety Jarocińskiej, przedstawicielami Fundacji Batorego i Fundacji WOŚP.

Drugim etapem projektu były staże w czterech redakcjach lokalnych: Gazety Jarocińskiej (Jarocin), Kuriera Gmin (Wołów), Tygodnika Siedleckiego (Siedlce) i Przełomu (Chrzanów). Tam goście poznali doświadczenia lokalne w prowadzeniu akcji społecznych, ale przede wszystkim, z pomocą opiekunów stażu, próbowali opracować pomysły na podobne akcje we własnych redakcjach.

Owocem tych prac są publikacje nawiązujące do stażu w Polsce i Danii oraz artykuły inicjujące akcje na poziomie lokalnym. W sumie powstało 28 publikacji na łamach lokalnych gazet białoruskich i ukraińskich, liczne wpisy na portalach społecznościowych, a także audycje radiowe w ukraińskim radio; swoje publikacje zamieściło 13 z 16 dziennikarzy biorących udział w stażu.

Wiele artykułów odnosiło się do akcji WOŚP – zakres i efekty działań Wielkiej Orkiestry zrobiły na wszystkich uczestnikach kolosalne wrażenie; dziennikarze chętnie przywoływali też akcję społeczną „Gazety Jarocińskiej” przeciwko wprowadzeniu ruchu samochodowego na rynku miejskim – jako wzór nieugiętej postawy obywatelskiej; niektórzy ogłosili na łamach swoich gazet własne akcje aktywizujące lokalne społeczności. Wiele osób było pod wrażeniem wizyty w Danii, m. in. w Szkole Kofoeda, która pomaga rozwiązywać problemy społeczne, takie jak bezrobocie, bezdomność czy integracja grup etnicznych w myśl zasady: „Pomagać tym, którzy chcą pomóc sobie sami”.

Linki do większości artykułów były sukcesywnie umieszczane przez autorów w grupie „Tri szaga”.

Planujemy kontynuację projektu w najbliższym czasie.