Projekt wodny w Kirgistanie i Tadżykistanie

[bscolumns class=”three_fifth lead-column”]

W grudniu 2015 roku zakończyliśmy kolejny projekt wsparcia komitetów wodnych w Kirgistanie i Tadżykistanie. Projekt był kontynuacją działalności SWCD prowadzonej od 2008 roku na południu w Kirgistanie.

Okres realizacji: luty – grudzień 2015

Celem działań było: 1. zwiększenie dostępu do czystej wody pitnej na terenach wiejskich w Kirgistanie i Tadżykistanie; 2.  wzmocnienie potencjału instytucjonalnego lokalnych komitetów wodnych (SOOPPW i AWP); 3. podniesienie poziomu wiedzy i współodpowiedzialności wśród lokalnych partnerów społecznych: samorząd lokalny, mieszkańcy, w zakresie użytkowania lokalnych sieci wodociągowych i zasobów wodnych.

Działania projektowe, jako kontynuacja założeń z lat poprzednich, zostały zaplanowane jako dopełniające się trzy komponenty: wsparcie techniczne – remonty oraz prace budowlane systemów wodociągowych, wsparcie instytucjonalne – rozwój komitetów wodnych oraz działania społeczne na rzecz informowania i aktywizacji samorządów i mieszkańców.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań w ramach projektu w 2015 r. ponad 35 tysięcy mieszkańców 19 wsi w Kirgistanie i Tadżykistanie, poprzez techniczne wsparcie lokalnych komitetów wodnych, uzyskało lepszy dostęp do wody pitnej. W rezultacie wykonanych prac zwiększyła się ilość dystrybuowanej wody do sieci, zostały rozbudowane systemy wodociągowe, dzięki czemu zwiększyła się także liczba mieszkańców z dostępem do czystej wody pitnej.

Ponad 180 przedstawicieli 20 lokalnych komitetów wodnych dzięki udziałowi w treningach, indywidualnych konsultacjach, wizytach studyjnych uzyskało wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji, księgowości, planowania działań na rzecz rozwoju instytucjonalnego organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym i pracy informacyjnej wśród mieszkańców. W ramach projektu zostały zrealizowane:

W ramach wsparcia instytucjonalnego ponad 180 przedstawicieli 20 komitetów wodnych uzyskało wsparcie podczas:

  • Trening dla 12 konsultantów przygotowujący do przeprowadzenia monitoringu oraz konsultacji w biurach komitetów wodnych połączonych z oceną sytuacji oraz wypracowaniem planu działania na rzecz rozwoju komitetu.
  • Indywidualne konsultacje dla 20 komitetów wodnych z zakresu rozwoju organizacyjnego oraz księgowości połączone z wizytami studyjnymi w wybranych komitetach wodnych.
  • Treningi „Jak reprezentować interesy użytkowników wody pitnej” dla dyrektorów wykonawczych i członków zarządów o podstawowych instrumentach informowania i konsultowania połączone z treningiem o samorządzie.
  • Treningi „Tworzymy Plan Bezpieczeństwa Wodnego Wsi” dla dyrektorów wykonawczych, członków zarządów, przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli lokalnych szkół o tworzeniu dokumentu dotyczącego stanu sieci wodociągowej oraz stanu sanitarnego wody, który pozwoli na wypracowanie strategii rozwoju wsi w sferze dostępu do wody pitnej.
  • Szkolenia „Alternatywne źródła energii w komitecie wodnym” dla pracowników wybranych SOOPPW i AWP. Celem treningów było przekazanie praktycznych umiejętności budowania baterii słonecznych do nagrzewania wody. Umożliwienie rozszerzenia zakresu usług przez komitet wodny. Trening miał charakter praktycznych zajęć. Podczas treningu uczestnicy pod kierunkiem trenera budowali baterie słoneczne do ogrzewania wody, które po treningach zostały zainstalowane w lokalnych punktach felczerskich bądź przedszkolach.
  • Cykl dwóch treningów „Elektroniczna księgowość w SOOPPW” dla dyrektorów wykonawczych oraz księgowych wybranych SOOPPW, które w poprzednich latach w ramach naszych projektów otrzymały komputery. Celem szkoleń było dokształcenie personelu komitetów wodnych w zakresie posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel w księgowości oraz tworzenia podstawowych baz danych abonentów.

Ponad 660 mieszkańców z 16 wsi wzięło udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących planowanych prac remontowych, działalności komitetu wodnego oraz funkcjonowania lokalnych sieci wodociągowych, wycieczkach do lokalnych wodociągów, czynach społecznych (poza udziałem przy pracach remontowych) oraz imprezach o tematyce wodnej, jak np. festiwale wody. Ponad 600 uczniów lokalnych szkół wzięło udział w spotkaniach z członkami lokalnych komitetów wodnych na temat ich działalności i oszczędnym użytkowaniu infrastruktury i wody.

Podczas spotkań były także dystrybuowane informatory dla użytkowników wody zawierające  informacje o komitecie wodnym, o prawach i obowiązkach komitetu, o prawach i obowiązkach abonentów, przykładowa umowa abonencka i rachunek, ulotki z informacją o przeprowadzonych pracach technicznych oraz wysokości ich budżetów, kalendarze, broszury z informacją o licznikach na wodę. Komitety wodne otrzymały także banery dla miejscowych szkół i samorządów z informacją dotyczącą komitetu wodnego, użytkowania wodnej infrastruktury, higieny użytkowania wody. Banery zostały przekazane i powieszone w szkołach oraz na tablicach w budynkach samorządów lokalnych.

Poza spotkaniami informacyjnymi, w ramach działań społecznych zostały zorganizowane także w dwóch wsiach cykle spotkań mediacyjnych mające na celu zmniejszenie sytuacji konfliktowych dotyczących dostępu do wody pitnej.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnymalians1

 

 

Projekt był współfinansowany w ramach Programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.
polska_pomoc

 

 

[/bscolumns]

[bscolumns class=”two_fifth_last”]DZIAŁANIA PROJEKTOWE

[/bscolumns]