Aneksja Krymu i jej skutki dla mediów krymskich

Publikacja zawiera rezultaty monitoringu sytuacji mediów na okupowanym Krymie. Bazuje na różnych źródłach i przedstawia najbardziej pełny obraz sytuacji na tym obszarze.

Monitoring jest wynikiem projektu „Wsparcie ukraińskich niezależnych mediów i dziennikarzy przez pomoc techniczną”, który był realizowany przez Stowarzyszenie w 2015 roku w ramach zapytania ofertowego w obszarach tematycznych wskazanych przez Mustafę Dżemilewa – ukraińskiego lidera w walce o prawa Tatarów krymskich, pierwszego laureata Nagrody Solidarności.

Publikacja jest także dostępna w języku ukraińskim, angielskim i rosyjskim w dziale „Publikacje”.