Media a społeczeństwo obywatelskie

Przedstawiamy krótką relację z wizyty dziennikarzy z Białorusi i Ukrainy w Polsce i Danii. Dziennikarze dzielili się doświadczeniami z polskimi i duńskimi kolegami w sferze udziału mediów w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.