Program wsparcia dziennikarzy i redakcji zajmujących się tematyką krymską

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (Warszawa) i „Internews-Ukraina” (Kijów) rozpoczynają program wsparcia redakcji i dziennikarzy zajmujących się tematyką krymską, w ramach projektu „Wsparcie niezależnych mediów ukraińskich poprzez pomoc techniczną”.
Głównym warunkiem uczestnictwa w konkursie na otrzymanie profesjonalnego sprzętu technicznego przez redakcje i dziennikarzy/blogerów jest doświadczenie w pracy i bieżąca aktywność w sferze przekazywania informacji o tematyce krymskiej.
Pomoc techniczna będzie polegała wyłącznie na przekazaniu profesjonalnego sprzętu, niezbędnego w pracy dziennikarskiej.
Pomoc techniczna będzie udzielana na podstawie rekomendacji niezależnej Komisji Ekspertów.
Rodzaj sprzętu i jego cena będą zależeć od zapotrzebowania konkretnej redakcji/dziennikarza, a także od rekomendacji Komisji.
Jedna redakcja może otrzymać pomoc techniczną w wysokości do 10000 EURO.
Jeden dziennikarz/bloger może otrzymać pomoc techniczną w wysokości do 2000 EURO.
Redakcja/dziennikarze, którzy otrzymają wsparcie techniczne, są obowiązani w okresie do 1 czerwca 2016 r. do informowania o wszystkich opublikowanych przez nich materiałach dotyczących problematyki krymskiej.

JAK? Wnioski o przekazanie profesjonalnego sprzętu technicznego należy składać w formie elektronicznej.

Oprócz wniosku o przekazanie pomocy technicznej każda redakcja/dziennikarz powinni przedstawić rekomendacje dwóch osób dobrze zorientowanych w tematyce krymskiej.

DOKĄD? Wnioski należy kierować pod adres: aid4crimea@gmail.com
W temacie maila należy wpisać: Application

DO KIEDY? Wnioski są przyjmowane w trzech terminach:
do 18 lipca 2015
do 20 sierpnia 2015
do 20 września 2015

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +380444584440