Trening „Jak reprezentować interesy użytkowników wody pitnej?” w Kirgistanie. Część I

W dniach 14 i 19 maja w Arawanie i Kurszabie w Kirgistanie odbyły się dwa jednodniowe treningi dla przedstawicieli SOOPPW oraz samorządów lokalnych z rejonów arawańskiego, nookatskiego, alajskiego i uzgeńskiego.

Treningi były poświęcone tematyce współpracy lokalnych komitetów wodnych z samorządem. Podczas szkolenia omówiono strukturę aiyl okmotu (samorządu gminnego w Kirgistanie) oraz obowiązki i pełnomocnictwa w sferze dostarczania mieszkańcom czystej wody pitnej. Ważną kwestią omawianą podczas treningu było pytanie o finansowanie utrzymania infrastruktury wodnej, jakie istnieją możliwości, by co roku planować w budżecie gminy środki na inwestycje wodne.

Trening zakończył się wypracowaniem wspólnego planu działań na rzecz wzmocnienia współpracy pomiędzy samorządem i lokalnym komitetem wodnym. W najbliższych miesiącach obaj partnerzy będą realizować wspólnie zaplanowane działania.

Szkolenie było prowadzone przez doświadczonego trenera oszskiego oddziału organizacji Interbilim, Czinary Irisowej.