„Aktywni obywatelsko” – wizyta studyjna przedstawicieli białoruskich NGO-sów w Polsce

Podczas realizacji działań Stowarzyszenia w ramach białoruskiego projektu w dniach 13-20 kwietnia 2015 r. odwiedziliśmy kilkanaście polskich organizacji działających w sferze aktywizacji obywatelskiej.

Aktywność obywatelska to jedna z cnót obywatelskich, która powinna charakteryzować każde państwo demokratyczne, ponieważ każdy obywatel powinien mieć wpływ na to, co dzieje się w jego środowisku, decydować o własnym losie, identyfikować się z lokalną społecznością.

Aktywizacja obywatelska przejawia się poprzez aktywny udział w inicjatywach społecznych na rzecz dobra ogólnego w różnych obszarach, takich jak: innowacje społeczne, udział obywateli w życiu publicznym, wyrównanie szans, zwalczanie dyskryminacji i monitoring władz,  dziedzictwo historyczne i animacja kultury, ochrona środowiska, transport zrównoważony, rozwój samorządności i polityk publicznych.

W ramach wizyty studyjnej w Polsce nasi Goście odwiedzili Warszawę, Łódź, Katowice, Lublin, Białystok i Toruń, gdzie mieli spotkania w siedzibach 18 organizacji działających w sferze partycypacji społecznej:

PRACOWNIĘ BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH STOCZNIA
STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE
FUNDACJĘ MAMA
STACJĘ MURANÓW
FUNDACJĘ POLE DIALOGU
FUNDACJĘ TUS
TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę”
FUNDACJĘ JEDEN MURANÓW
FUNDACJĘ NORMALNE MIASTO FENOMEN
STOWARZYSZENIE BONA FIDES
FUNDACJĘ SENDZIMIRA
STOWARZYSZENIE HOMO FABER
FUNDACJĘ TU OBOK
TOWARZYSTWO NATURY I CZŁOWIEKA
FUNDACJĘ SOCLAB
STOWARZYSZENIE KREATYWNE PODLASIE
STOWARZYSZENIE KREATORZY RZECZYWISTOŚCI
PRACOWNIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Krótkie podsumowanie wizyty prezentujemy poniżej:

Aktywni obywatelsko from EEDC on Vimeo.