Konsultacje dla lokalnych mediów w Kirgistanie

Zakończył się pierwszy cykl konsultacji dla lokalnych mediów w Kirgistanie. Wsparcie eksperckie otrzymało osiem redakcji, które zostały wybrane także do wsparcia finansowego.

11174931_809395025810667_7252603841970927192_nPodczas konsultacji eksperci przeprowadzili analizę SWOT redakcji – zostały zanalizowane i zdefiniowane jej słabe i mocne strony, zewnętrzne ryzyka i szanse, które mogą utrudnić lub ułatwić rozwiązanie problemów redakcji. W odniesieniu do wyników analizy SWOT zostały opracowane plany operacyjne na najbliższe miesiące.

W zależności od potrzeb w ramach konsultacji zostały przeprowadzone także praktyczne ćwiczenia dotyczące rzemiosła dziennikarskiego – przede wszystkim były to ćwiczenia tworzenia lead-u i krótkich informacji, które i w przypadku gazety, i portalu informacyjnego, i radia stanowią podstawowy materiał w codziennym funkcjonowaniu.

Konsultacje prowadzili polscy eksperci: Alicja Molenda, wydawca gazety „Przełom” oraz portalu www.przelom.pl, Piotr Tarczyński, redaktor naczelny www.przelom.pl, oraz Marek Kołdras, wieloletni dyrektor programowy i szef anteny radia ESKA Tarnów oraz Radia ESKA Małopolska.

Przed nami treningi dziennikarskie kirgiskich ekspertów dla współpracowników redakcji, które odbędą się w maju.

Zapraszamy także do obejrzenia krótkich relacji z konsultacji na naszym fanpage’u.