Podsumowanie projektu wsparcia komitetów wodnych w Kirgistanie i Tadżykistanie w 2014 roku

Termin realizacji: 3.02 – 31.12.2014

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. polska_pomoc

 


W grudniu 2014 roku zakończyliśmy kolejny projekt wsparcia komitetów wodnych w Kirgistanie i Tadżykistanie. Nasze działania w ramach projektu były oparte na założeniu, że tylko całościowe podejście może przynieść zakładane rezultaty. W związku z tym realizowane działania dotyczyły remontów oraz prac budowlanych i jednocześnie wsparcia rozwoju instytucjonalnego lokalnych komitetów wodnych, a także działań społecznych aktywizujących samorządy i mieszkańców.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań w ramach projektu w 2014 r. ponad 30 tysięcy mieszkańców 14 wsi poprzez techniczne wsparcie lokalnych komitetów wodnych uzyskało lepszy dostęp do wody pitnej, 36 lokalnych komitetów wodnych uzyskało wsparcie instytucjonalne, 200 przedstawicieli 23 gmin wiejskich oraz ponad 600 mieszkańców 14 wsi w Kirgistanie i Tadżykistanie wzięło udział w spotkaniach o wodzie.

W wyniku przeprowadzonych prac remontowych zostały zmodernizowane i usprawnione systemy wodociągowe w 11 wsiach objętych działaniami technicznymi. W 3 wsiach, gdzie od ponad 20 lat mieszkańcy nie mieli dostępu do wody pitnej, zostały wykonane najważniejsze elementy systemów wodociągowych, tj. budowa rezerwuarów, ujęć wody, przeczyszczenie studni, montaż rurociągów. W rezultacie wykonanych prac w 14 miejscowościach zwiększyła się ilość dystrybuowanej wody do sieci, dzięki czemu zwiększyła się także liczba mieszkańców z dostępem do czystej wody pitnej,  a w 7 miejscowościach dodatkowo został zwiększony czas zaopatrzenia w wodę.

W ramach wsparcia instytucjonalnego ponad 300 przedstawicieli 29 SOOPPW i 7 AWP uzyskało wsparcie podczas:

•    indywidualnych konsultacji prowadzonych przez specjalnie przeszkolonych konsultantów. Najważniejsze tematy omawiane podczas konsultacji: obowiązki i współpraca wewnętrznych struktur komitetu wodnego,  współpraca z mieszkańcami oraz samorządem na rzecz poprawy dostępu do wody pitnej;
•    dwóch cyklów 2-dniowych szkoleń dla księgowych i dyrektorów wykonawczych z zakresu prowadzenia księgowości, raportowania, tematyki podatkowej oraz planowania rocznych budżetów,
•    3-dniowej wizyty studyjnej w  rejonie dżeti-oguzskim na północy Kirgistanu, podczas której 6 wybranych dyrektorów wykonawczych z 6 SOOPPW miało możliwość poznania innowacyjnych rozwiązań technicznych (tj. baterie solarne) oraz działań na rzecz rozwoju wsi, prowadzonych przez tamtejsze komitety wodne.

W ramach działań społecznych zostały zorganizowane spotkania o wodzie dla przedstawicieli samorządów lokalnych. Celem spotkań było przekazanie wiedzy o działalności komitetów wodnych oraz wspieranie dialogu i współpracy pomiędzy komitetem wodnym i władzą lokalną oraz mieszkańcami. Podczas spotkań były omawiane takie tematy, jak: obowiązki samorządu i komitetu wodnego w sferze zaopatrywania mieszkańców w wodę pitną; jak wspólnie można działać na rzecz rozwiązywania problemów; jak planować działania na rzecz wzmocnienia współpracy partnerów lokalnych w sferze polepszania dostępu do wody pitnej.

Odbyło się także ponad 40 spotkań o wodzie z ponad 600 mieszkańcami 14 wsi, w których przeprowadzono prace remontowe lub prace budowy sieci wodociągowej. Spotkania były organizowane w celu wspierania dialogu i współpracy pomiędzy komitetem wodnym i mieszkańcami, a poprzez to wzmacniania współodpowiedzialności za lokalne systemy i zasoby wody pitnej. Większość spotkań była poświęcona udostępnianiu wiedzy na temat struktury komitetu wodnego, jego roli, możliwości włączania się mieszkańców w jego prace i decyzje, np. poprzez Walne Zgromadzenie. We wsiach, gdzie komitet wodny działa już od dłuższego czasu ważnym tematem było także zaktywizowanie lokalnych kuduk dżamoatów (sąsiedzkich „wspólnot kranowych”, zorganizowanych wokół kranów ulicznych) i zwiększenie ich roli w strukturach komitetu wodnego, a poprzez to włączanie mieszkańców w działalność komitetu.

Podczas akcji informacyjnych rozdystrybuowaliśmy 10600 sztuk informatorów użytkownika wody oraz 2400 ulotek z informacją o wykonanych pracach technicznych i wysokości budżetów tych inwestycji wśród mieszkańców wsi objętych działaniami projektu.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Centralnoazjatyckim Aliansem Wodnym  alians1