Podsumowanie projektu „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów”

Projekt SWCD „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów” miał na celu wsparcie niezależnych mediów w wypełnianiu ich roli i wspieraniu przejrzystości procesów wyborczych.

Termin realizacji: luty–grudzień 2014 roku 

Projekt wspierał dziennikarzy i redaktorów z Ukrainy jako przedstawicieli niezależnych mediów. W ramach projektu zostały przeprowadzone działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy dziennikarzy na temat monitorowania wyborów, przekazu informacji w trakcie i po wyborach prezydenckich i parlamentarnych.

W wyniku realizacji projektu powstała spontanicznie inicjatywa o roboczej nazwie Koło Aktywności PL/UA, którą podjęła grupa robocza w składzie: Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (Warszawa), Centrum informacyjno-analityczne „Hromadski Prostir” (Kijów), Centrum Ahalar (Czernihów), Komitet Wyborców Ukrainy (Donieck). Była to szybka odpowiedź na lukę informacyjną, jaka pojawiła się po okresie wzmożonego zainteresowania Majdanem, Ukrainą i wzrostem aktywności obywatelskiej w tym kraju.

Na razie uruchomiliśmy na  Facebooku grupę w celu wymiany informacji i komunikacji pomiędzy ludźmi z Ukrainy i Polski: przedstawicielami NGO, aktywistami społecznymi, grupami nieformalnymi, animatorami. naszym celem jest inicjowanie i podtrzymywanie dyskusji na temat ciekawych projektów, inicjatyw, potrzeb i możliwości, a także dobrych praktyk, sukcesów w kontekście bieżącej sytuacji na Ukrainie i oczekiwanych reform. Koło rozwija się w dobrą stronę i cieszy coraz większym zainteresowaniem w Ukrainie i w Polsce.

Dla 37 przedstawicieli redakcji lokalnych mediów z 14 obwodów Ukrainy odbyły się dwa cykle szkoleń. Podczas seminariów uczestnicy zgłębiali wiedzę na temat:

  • uwarunkowań prawnych działalności mass mediów w czasie kampanii wyborczych, wyborów prezydenckich i parlamentarnych (zmiany w ordynacji wyborczej);
  • celów i metod przeprowadzenia niezależnego monitoringu wyborów,
  • wyzwań, jakim będą musieli stawić czoło dziennikarze podczas wyborów parlamentarnych 2014 r.;
  • sposobów tworzenia profesjonalnych gazet w trudnych warunkach i przekazywania informacji za pomocą zaawansowanych środków komunikacji (środki wizualne, fotografia, infografika itp.);
  • bezpieczeństwa zasobów redakcji on-line.

W czasie dyskusji na temat  „Obiektywizmu – sposobu na sukces biznesowy mediów” rozgorzała polemika pomiędzy znanymi dziennikarzami i działaczami społecznymi z Krymu, Kijowa, Pawłogradu, Doniecka oraz z Polski na temat skali obiektywizmu we współczesnych mass mediach.

W ramach projektu wsparcie otrzymały dwie niezależne redakcje, które ucierpiały szczególnie w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim na terenie Krymu i Donbasu.

Stowarzyszenie przekazało pomostowe, interwencyjne pomostowe wsparcie dla jednego ukraińskiego portalu internetowego.

Na potrzeby szkoleń powstały i zostały udostępnione następujące materiały szkoleniowe:

Projekt był realizowany we współpracy z polskimi i ukraińskimi trenerami i ekspertami oraz organizacjami partnerskimi: Centrum informacyjno-analitycznym „Hromadski Prostir” (Kijów), Centrum Ahalar (Czernihów), Komitetem Wyborców Ukrainy (Donieck) i in.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o realizacji projektu:

 

Film o projekcie „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów” from EEDC on Vimeo.

stopka polska