Nowa publikacja: „Pэдагаванне — падручнік для журналістаў мясцовых СМІ”

Książka „Pэдагаванне — падручнік для журналістаў мясцовых СМІ” powstała dzięki wysiłkowi trzynastu autorów z Białorusi i z Polski. W swoich tekstach zawarli oni bogactwo własnych doświadczeń zawodowych z pracy zarówno w mediach lokalnych, jak ogólnokrajowych, w tradycyjnych gazetach i serwisach internetowych.

Autorzy czynnie uprawiają zawód dziennikarza, aktywnie uczestnicząc w przemianach będących udziałem całego świata mediów. W związku z tym, w każdym rozdziale czytelnik będzie miał do czynienia z żywą praktyką dziennikarską. Niewiele jest tu teoretycznych wykładów.

Odmienne doświadczenia transformacji ostatnich 25 lat w Polsce i na Białorusi, różne warunki polityczne, techniczne i biznesowe sąsiadujących ze sobą rynków prasowych sprawiły, że nasze doświadczenia bywają odmienne. Świadomość różnic skłoniła nas do zestawienia w kilku miejscach rozdziałów pisanych przez Białorusinów i Polaków — pokazania tego samego zagadnienia z polskiej i białoruskiej perspektywy.

W naszym podręczniku staraliśmy się poruszyć wszystkie ważne zagadnienia związane z redagowaniem nowoczesnych mediów, w tym także wyraźnie widoczną ewolucję form przekazu — wzrost znaczenia komunikacji wizualnej, rosnącą rolę wysokiej jakości zdjęć, wykorzystanie relacji video i nagrań audio, infografiki, rosnącą rolę dobrej „myślenia graficznego” (visual thinking) w redagowaniu.

Jako redaktor tej książki muszę jednak podkreślić, że większość tematów zdołaliśmy zaledwie naszkicować. Zachęcam więc Czytelników do samodzielnego zgłębiania poruszonych tu tematów i rozwijania niezbędnych w naszym zawodzie umiejętności, bowiem ciągła nauka jest warunkiem uprawiania dziennikarstwa we współczesnym świecie.

Jurij Lichtarowicz