Podsumowanie projektu „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów”

Projekt SWCD „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów” miał na celu wsparcie niezależnych mediów w wypełnianiu ich roli i wspieraniu przejrzystości procesów wyborczych.

Termin realizacji: luty–grudzień 2014 roku  Czytaj dalej „Podsumowanie projektu „Media regionalne na Ukrainie dla wolnych i sprawiedliwych wyborów””